برای دریافت اطلاعات بیشتر روی تصویر محصول کلیک کنید.وبرای دریاف قیمت با همراه 09122311803 و 09127112562 تماس حاصل فرمایید7" Speakers
 
KFC-C1739ie
7" 3-way Custom Fit Car Stereo Speaker System
6.75" Speakers
6.5" Oversized & 6.5" Speakers
 
KFC-1662S
6-½" 3-way Speaker System
 
KFC-1652S
6½" Dual Cone Speaker System
 
KFC-1682ie
6½” 3-way Car Stereo Speaker System
5.50" Speakers
5.25" Speakers
 
KFC-1362S
5-¼ 3-way Speaker System
 
KFC-1352S
5-¼ Dual Cone Speaker System
 
KFC-1382ie
5¼” 2-way Speaker System
 
KFC-P508
High Performance Component Speaker Package
 
KFC-P708
Component Speaker System with Polypropylene Fiber Texture Cone Woofer
4" Speakers
 
KFC-1062S
4" 3-way Speaker System
 
KFC-1052S
4" Dual Cone Speaker System
 
KFC-1082ie
3-Way Speaker System
6" x 9" Speakers
 
KFC-6950S
6 x 9" Dual Cone Speaker System
 
KFC-6972ie
6 x 9” 4-Way Speaker System
 
KFC-6982ie
6 x 9” 5-Way Speaker System
6" x 8" Speakers
 
KFC-P680C
6 x 8" Easy Fit FORD/MAZDA Sound Speaker System
 
KFC-C6882ie
3-Way Custom Fit Speaker System
5" x 7" Speakers
 
KFC-C5782ie
3-Way Custom Fit Speaker System
4" x 6" Speakers
 
KFC-4675/4675C
4 x 6" 2-way Speaker System
4" x 10" Speakers
 
KFC-415C
4 x 10" 2-way Speaker System
3.50" Speakers
 
KFC-835C
3-1/2" Round Speaker System
Tweeters
 
KFC-T207
Component Tweeter
 
KFC-ST30
Component Tweeter

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 بهمن 1388    | توسط: پوریا امیرجان    | طبقه بندی: 4- بلند گوها،     | نظرات()